بیگ تایم (Big Time) یک بازی چند نفره اکشن با سبک مبارزات سریع و اقتصادی آزاد است که بازیکنان میتوانند نقش فعالی در تولید و معامله آیتم های داخل بازی داشته باشند.
این رویکردی است که باعث میشود موانعی که در وب ۳ برای بازیکنان ممکن است وجود داشته باشد کاهش یافته و خیلی دیده نشوند و موجب جذب مخاطب بیشتر بشود.
رمزینکسی های عزیز، شما از امروز میتوانید توکن بیگ تایم (BIGTIME) را در رمزینکس معامله کنید.