سایبر کانکت (Cyber Connect) یک شبکه اجتماعی وب ۳ است که این امکان را به توسعه دهندگان میدهد تا برنامه های اجتماعی خودشان را بسازند.

همچنین به کاربران امکان داشتن هویت دیجیتال، محتوا و ارتباط و تعامل را میدهد.

سایبر (CYBER)، توکن حاکمیتی این پروژه است و به کاربران اجازه میدهد تا توانایی رای دادن و شرکت در تصمیم گیری و توسعه را داشته باشند.

رمزینکسی های عزیز،شما از امروز میتوانید توکن سایبر کانکت (CYBER) را در رمزینکس معامله کنید.