پندل (Pendle) یک پروتکل است که توکن سازی و امکان معاملات آتی را فراهم میکند.

پندل با ایجاد یک AMM که از دارایی ها با کاهش زمان پشتیبانی میکند، به کاربران کنترل بیشتری روی معاملاتشان میدهد.

رمزینکسی های عزیز، شما از امروز میتوانید توکن پندل (PENDLE) را در رمزینکس معامله کنید.