در واقع توکن ALT، ابزار اصلی AltLayer است.

توکن ALT در کنار دارایی‌‌های ذخیره شده، مجدد برای تامین سهام اقتصادی استفاده می‌شود و در صورت شناسایی یک رفتار مخرب، می‌توان این سهام را کاهش داد.

همچنین اپراتورها در اکوسیستم AltLayer می‌توانند توکن‌های ALT را به عنوان پاداش برای خدمات خود به‌دست بیاورند.

ارز AltLayer در لیست ارزهای رمزینکس قرار گرفته است.