پیرو اطلاعیه قبلی رمزینکس و با توجه به اخبار و اطلاعیه های رسمی درمورد ارز BUSD،لطفا به موارد زیر توجه کنید:

برداشت این ارز از تاریخ ۲۷ مهر در رمزینکس بسته خواهد شد و دیگر امکان برداشت وجود نخواهد داشت.

بازار معاملاتی این ارز در تاریخ ۳۰ مهر بسته خواهد شد و خرید و فروش آن متوقف میشود و از لیست رمزارزهای رمزینکس حذف خواهد شد.

رمزینکسی های عزیز، توجه داشته باشند که درصورت عدم برداشت دارایی های BUSD خود در رمزینکس، پس از تاریخ اعلام شده این دارایی ها به دارایی های دیگر تبدیل شده و در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.