رمزینکسی های عزیز

واریز ارز سیفمون (SAFEMOON) از ساعت ۶ عصر امروز ۱۱ آبان مجددا فعال خواهد شد.

لطفا اخبار و ریسک های موجود در مورد این رمزارز را هنگام معامله ی آن درنظر داشته باشید.