استاتوس (status) به عنوان یک سیستم عامل موبایل، دسکتاپ و مرورگر غیر متمرکز با یک سیستم پیامرسانی طبقه بندی میشود.
استاتوس این امکان را به کاربران میدهد تا در هر زمان و مکان بتوانند در شبکه فعالیت کنند. همچنین امکان دسترسی به برنامه های غیر متمرکز روی بستر شبکه اتریوم را برای کاربران فراهم میکند.
ارز استاتوس (SNT) توکن حاکمیتی این پروژه است و کاربردهایی مثل استیکینگ و شرکت در رای گیری های پروژه را دارد.
رمزینکسی های عزیز، شما از امروز میتوانید ارز استاتوس (SNT) را در رمزینکس معامله کنید.