در تاریخ ۴ اسفند، یک پیشنهاد جدید برای بازنگری سیستم حاکمیت یونی‌سواپ با هدف افزایش مشارکت جامعه از طریق ایجاد انگیزه برای دارندگان توکن بومی صرافی غیرمتمرکز (DEX) یونی‌سواپ، UNI، ارائه شد. این پیشنهاد شامل ایجاد یک مکانیزم پاداش کارمزد است که بر اساس میزان توکن‌های UNI تفویض شده به دارندگان، بخشی از درآمد کارمزد پروتکل را به آن‌ها اختصاص می‌دهد. این امر با هدف تشویق مشارکت فعال در حاکمیت و مقابله با مشکل مشارکت پایین و تفویض اختیار راکد در سیستم فعلی انجام می‌شود.

جامعه یونی‌سواپ از این پیشنهاد استقبال کرده است و قیمت توکن UNI پس از انتشار آن، ۶۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، دو مرحله رأی گیری برای تعیین سرنوشت این پیشنهاد در نظر گرفته شده است: یک رأی گیری اسنپ‌شات در تاریخ ۱۱ اسفند و یک رأی گیری زنجیره‌ای در تاریخ ۱۸ اسفند. اگر این پیشنهاد در هر دو مرحله رأی گیری مورد تایید قرار گیرد، جامعه در نهایت با یک رأی گیری جداگانه در مورد فعال کردن مکانیزم پاداش کارمزد تصمیم گیری خواهد کرد.

موفقیت این پیشنهاد می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

  • افزایش مشارکت جامعه در حاکمیت یونی‌سواپ و بهبود تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده پروتکل
  • تبدیل شدن به الگویی برای سایر پروتکل‌های غیرمتمرکز که به دنبال افزایش مشارکت و بهبود شیوه‌های حاکمیت خود هستند

این پیشنهاد مشابه طرح ۶۵۱ صرافی غیرمتمرکز Osmosis است که با موفقیت برای تشویق مشارکت دارندگان توکن آن اجرا شده است.

منبع: CryptoSlate