شیبا(صدتایی)

تحلیل شیبا(صدتایی) / 100shib

آخرین قیمت به ریال

963IRR

آخرین قیمت به تتر

0.0016USDT

تغییر قیمت

-4.18 %

کمترین قیمت

950IRR

بیشترین قیمت

1,019IRR