تل

تحلیل تل / tel

آخرین قیمت به ریال

1,218IRR

آخرین قیمت به تتر

0.0021USDT

تغییر قیمت

1.33 %

کمترین قیمت

1,201IRR

بیشترین قیمت

1,261IRR