بلاکچین - مجله رمزینکس

بلاکچین

هشینگ یک ورودی با اندازه‌ای متغیر را به یک خروجی با اندازه ثابت تبدیل می‌کند.
مقالات
۱۵ بهمن ۱۴۰۲
سحر محمدی

هشینگ چیست؟

در دنیای بلاک‌چین، مفاهیم و فرایندهای زیاد و مهمی وجود دارند و اگر به هر طریقی با این فضا...