اوندو فایننس

تحلیل اوندو فایننس / ondo

آخرین قیمت به ریال

591,816IRR

آخرین قیمت به تتر

1.023USDT

تغییر قیمت

-2.02 %

کمترین قیمت

555,000IRR

بیشترین قیمت

610,120IRR